MAPUJ (DU) KRAJINOU

PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENA?

Pro žáky 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a jejich učitele. Soutěží vždy celá třída.

KDO ZA SOUTĚŽÍ STOJÍ?

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

CO BUDEME V KRAJINĚ HLEDAT?

  1. Hodnotné místo v zastavěné části obce.
  2. Hodnotné místo ve volné krajině.
  3. Problémové místo v zastavěné části obce, které byste chtěli změnit.
  4. Problémové místo ve volné krajině, které byste chtěli změnit.

KDY BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

Soutěž bude probíhat od listopadu 2019 do května 2020.

Prosíme o předběžné potvrzení zapojení Vaší školy do soutěže prostřednictvím registračního formuláře do června 2019.

JAK BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

Soutěžní odpovědi budou odesílány pomocí dotazníku na Survey123, který umožňuje odpovídat přes počítač i pomocí mobilní aplikace, která funguje v online i offline režimu.

Pro zájemce z řad učitelů se bude 5. listopadu 2019 konat informativní workshop k metodice mapování. Více informací naleznete na webové stránce na konci srpna 2019.

CO Z TOHO BUDE?

Výstupem bude interaktivní mapa hodnot a problémů zapojených obcí Jihomoravského kraje očima žáků a studentů. Vybrané hodnoty a problémy včetně fotografií využijeme pro tvorbu didaktické pomůcky.

CO ZA TO BUDE?

Zapojené třídy odměníme cenami, např. publikacemi o krajině Jihomoravského kraje, věcnými cenami s logem MENDELU, výtvarnými potřebami ad.

Nejaktivnější třída vyhraje vstupenky do VIDY! a terénní exkurzi s odborníky z MENDELU a MUNI!