Mapuj (DU) Krajinou

Mapuj(DU) krajinou je název soutěže, která byla určena pro 2. stupeň základních škol a pro nižší ročníky víceletých gymnázií a jejich učitele. Celá třída aktivně mapovala v okolí své školy v intravilánu i extravilánu hodnotná a problémová místa. Součástí mapování byly návrhy žáků na vylepšení daného místa. Sběr dat pro mapu hodnotných a problémových míst optikou jejich budoucích uživatelů probíhal na jaře 2020 prostřednictvím aplikace Survey123.